รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง : Sales Executive

รายละเอียดงาน

 • เสนอขายสินค้า ติดตาม หาข้อมูลทางการตลาด รายงาน สรุปให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ประสานงานหน่วยงาน / ฝ่ายงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

Techno Global Graphics Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณ์สินสาคร  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร


อัตรา                                                     เงินเดือน

หลายอัตรา                                                                                ตามโครงสร้าง และค่าคอมมิชชั่น


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป  (เพศชายพ้นพันธะทางการทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ถ้าเคยปฏิบัติงานในธุรกิจการพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • ถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบ การประสานงาน การเจราต่อรอง การสังเกตุ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาครและสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถนำมาปฏิบัติงานได้

สวัสดิการ

 1.   ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์
 2.   ประกันสังคม
 3.   ชุดฟอร์มบริษัทฯ จำนวน 4 ชุด
 4.   เบี้ยขยัน
 5.   เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ
 6.   อาหารกลางวัน
 7.   เงินกู้ของพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์
 • สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท

ติดต่อ

คุณราณี  วิเศษสุวรรณ
บริษัท เทคโน โกลบอล กราฟฟิกส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร
30/74  หมู่ 1  ซอย S1/2  ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-452-118 ต่อ 30  มือถือ  086-340-9860
แฟกซ์ : 034-452-115
Email  :  ranee@tgg.co.th
Website : www.tgg.co.th