ปัญหาในการผลิตแบบเดิมเนื่องจากมีความสิ้นเปลืองและพบปัญหาการล่าช้าในการจัดส่ง

ปัญหาในการผลิตแบบเดิมเนื่องจากมีความสิ้นเปลืองและพบปัญหาการล่าช้าในการจัดส่ง
                                     

บริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่มียอดขายและจัดจำหน่ายไปยังลูกค้ากว่า 100 บริษัท พบกับปัญหาในการผลิตแบบเดิมเนื่องจากมีความสิ้นเปลืองและพบปัญหาการล่าช้าในการจัดส่ง เนื่องจากมีลูกค้าหลายประเทศทำให้ฉลากสินค้าจำเป็นต้องมีหลายภาษาขึ้นอยู่กับประเทศที่ส่งไปจำหน่าย ทำให้พบปัญหาล่าช้าในการผลิตเนื่องจากความล่าช้าของฉลากสินค้า

บริษัทจึงได้ริเริ่มใช้งาน  Astronova Trojan Label T2-C ให้กับฝ่ายการผลิตและด้วยความจำเป็นที่จำต้องใช้ฉลากสินค้าที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภาษาแต่ละประเทศซึ่งแต่ก่อนทำให้เกิดการล่าช้าในการผลิต แต่ด้วยความสามารถของ Trojan Label T2-C ที่สามารถพิมพ์ฉลากสินค้าได้ด้วยระบบดิจิตอลต่อพ่วงเข้ากับระบบแปะฉลากสินคืที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อใช้งานคู่กับเครื่องพิมพ์ Trojan Label T2-C ฃ่วยให้การผลิตสินค้าของบริษัททำได้อย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนงานก็รวดเร็วยิ่งขึ้น

ซึ่งโดยสรุปแล้วเครื่องพิมพ์ Trojan Label T2-C ได้ช่วยให้การผลิตและการแปะฉลากสินค้าของบริษัทสามารถทำได้ไวขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งยังช่วยในส่วนของความแม่นยำและลดกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกิดมูลค่าได้

References : https://astronovaproductid.com/

Brought to you by:

In association with:

 Follow us
Sales & Service office : 30/74 Sinsakorn Printing City & Industrial Estate T. Kokkam  A. Mueng , Samutsakorn  74000  Thailand Phone  :  +6634-452-118-9  Fax  :  +6634-452-115  E-mail  :   sales@tgg.co.th  Website  :  www.tgg.co.th  Facebook  :   www.facebook.com/tgg.co.th  GPS  :  N13.55244 ̊ / E100.33942 ̊