10 เหตุผลว่าทำไมควรพิมพ์ฉลากแบบม้วนเอง

10 เหตุผลว่าทำไมควรพิมพ์ฉลากแบบม้วนเองในกิจการ

                                                                

  1. พื้นฐานในการสร้างแบรนด์ของตัวเอง

 

          การสร้างแบรนด์ตราสินค้าเองนั้นพบเห็นได้บ่อยในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, เคมีภัณฑ์, ยารักษาโรคแล้วอาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาทางการตลาดจากหลายสถาบันก็ยืนยันถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะตระหนักถึงคุณภาพที่สูงกว่าของแบรนด์จากผู้ผลิตโดยตรง เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทีมีเครื่องพิมพ์ฉลากเองจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการขายและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยฉลากที่สวยงามและมีคุณภาพ เพราะฉะนั้นเครื่องพิมพ์ฉลากที่ดีจะสามารถตอบสนองความต้องการอันรวมเร็วและการพิมพ์งานระยะสั้นหรือปริมาณน้อยได้

 

2. ผลิตตามความต้องการ

         การมีความสามารถในการผลิตฉลากได้ตามความจำนวนต้องการทุกที่ทุกเวลา นอกจากเหตุผลทางการตลาดแล้วด้วยความสามารถในการผลิตฉลากได้ตามความต้องการยังมีส่วนช่วยให้ทีมงานการผลิตสามารถมีการผลิตที่คล่องตัวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการความต้องการและประมาณการกำลังผลิตที่ดีขนาดไหนคงไม่สามารถกะขนาดฉลากที่ต้องสต๊อคได้ตามปริมาณที่ต้องการใช้ผลิตจริงๆ ซึ่งผลที่ตามมาคือการมีฉลากเหลือทิ้งไม่ก็วิ่งหาฉลากจนนาทีสุดท้าย และฉลากแบบม้วนการรอคิวผลิตก็ใช้เวลานานซึ่งถ้าหากเป็นกิจการการผลิตที่มีสินค้าหลากหลายปัญหานี้ก็จะมีมากขึ้นไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าหากมีเครื่องพิมพ์ฉลากแบบม้วนใช้เอง ซึ่งสำหรับกิจการการผลิตที่มีสินค้าเยอะ หนึ่งในความท้าทายในการผลิตคือการมีฉลากในปริมาณที่สมควร ใรเวลาที่สมควร สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สมควรซึ่งเครื่องพิมพ์ฉลากจะช่วยให้สามารถพิมพ์ฉลากได้ง่าย เปลี่ยนงานได้ภายในไม่กี่นาที หรือจะทดลองสินค้าใหม่สู่ตลาดก็สามารถทำได้ทันที

 

3.ลดต้นทุนและขจัดปํญหาการสต๊อคฉลา

         การสั่งฉลากต่อดวงในปริมาณไม่เยอะตามร้านรับพิมพ์ฉลากนั้น อาจจะมีราคาถึง 2-3 บาทต่อดวง และการสต๊อคฉลากเยอะก็ไม่สามารถทำให้กิจการนั้นดำเนินการผลิตแบบเน้นมูลค่า (Lean) และการผลิตแบบทันเวลาพิดี (Just-In-Time) ที่ต้องการขจัดของเสียและสต๊อคให้น้อยที่สุด หรือ Zero Inventory ต่อให้การบริหารคลังสินค้าดีที่สุดก็ไม่สามารถประมาณจำนวนฉลากที่จำเป็นต้องใช้ได้ และในปัจจุบันการสั่งฉลากจากโรงพิมพ์ก็ต้องเจอจำนวนการสั่งขั้นต่ำที่สูงเกินความต้องการใช้จริง นอกจากนี้ปัญหาทางการจัดเก็บก็เป็นประเด็นเพื่อรักษาให้ฉลากอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ไม่สกปรก จาง หรือสีซีดเหลืองไปซะก่อน

 

4. เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการผลิต

         ในปัจจุบันหลายสินค้าจำเป็นต้องสั่งฉลากด้านหน้าจากโรงพิมพ์และใช้งานเครื่องพิมพ์บาร์โคดหรือ Coding ในการผลิตฉ,กสำหรับข้อมูลสินค้า พิมพ์บาร์โคด หรือพิมพ์วันหมดอายุเองภายในซึ่งทำให้การทำงานนั้นจำเป็นต้องใช้เวลา แต่ถ้าหากเราพัฒนาให้เครื่องพิมพ์บาร์โคดสามารถพิมพ์ได้ทั้งฉลากด้านหน้าและฉลากสำหรับข้อมูลด้านหลังรวมถึงวันหมดอายุได้ในเครื่องเดียวจะสามารถช่วยย่นระยะเวลาการผลิตไปได้

 

5. ควบคุมคุณภาพด้วยตัวเองในการผลิต In-House

        สำหรับการผลิตที่จำเป็นต้องใช้ฉลากที่มีคุณภาพสูงหรือข้อมูลที่มีความสำคัญสูง ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลที่จำเป็นต้องพิมพ์ฉลากยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งขั้นตอนการผลิตฉลากของโรงพิมพ์ไม่อาจตอบสนองคุณภาพระดับสูง ทำให้ฉลากที่ได้ไม่ผ่านกฎเกณฑ์ด้านความปลอกภัย การพิมพ์ฉลากเองสามารถทำให้ควบคุมกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์ GHS สำหรับสารเคมี

 

6. พิมพ์บาร์โคด, วันเดือนปีที่ผลิตหรือรหัสสินค้าครบจบในการพิมพ์ครั้งเดียว

        ในการพิมพ์ฉลากหนึ่งในปัญหาคือการพิมพ์ข้อมูลจำพวกบาร์โคด, วันเดือนปีที่ผลิตหรือรหัสสินค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ำจำเป็นต้องมาพิมพ์ทีหลัง ทำให้จำเป็นต้องพิมพ์สองครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้เพิ่มขั้นตอนการผลิตแล้วยังมีโอกาสให้เกิดการผิดพลาดได้ การมีเครื่องพิมพ์ฉลากแบบดิจิตอลเพื่อใช้เองจะทำให้การพิมพ์ฉลากนั้นสามารถพิมพ์บาร์โคด, วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ หรือ รหัสสินค้าได้ครบจบในการพิมพ์ครั้งเดียว

 

7. ลดระยะเวลาการผลิต

       ในปัจจุบันในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้น ระยะเวลาในการผลิตสินค้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกคู่ค้า ซึ่งในปัจจุบันมีหลายกิจการการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วแต่มาติดปัญหาการรอการพิมพ์ฉลากจากโรงพิมพ์เป็นไปอย่างล่าช้าทำให้กระทบถึงระยะเวลาการผลิตรวมของกิจการ ซึ่งการผลิตฉลากใช้เองภายในกิจการจะช่วยลดระยะเวลาการรอฉลากจากโรงพิมพ์ทำให้การผลิตสามารถผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ไวขึ้น ง่ายขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

8. ลดความเสี่ยงในการส่งสินค้าล้าช้า กระทบทั้งต้นทุนและกำไรของกิจการ

       หนึ่งในความเสี่ยงในการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ล้าช้า หรือเลยกำหนดการ หลายครั้งทำให้กิจการจำเป็นต้องลดราคาหรือหาทางเลือกในการส่งที่เร็วขึ้นทำให้กระทบต้นทุนในการผลิต ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจและมีโอกาสใช้คู่ค้ารายอื่นได้คือความเสี่ยงในการฉลากสินค้าหมดหรือเสียหายทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามกำหนดการ เพียงแค่มีเครื่องพิมพ์ฉลากแบบม้วนก็สามารถกำจัดความเสียงในส่วนนี้ไปได้

 

9. โอกาศการผลิตในปริมาณที่จำกัด

        ในการผลิตสินค้า ความหลากหลายของรูปแบบเป็นอึกหนึ่งจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ ซึ่งอาจจะเป็นการผลิตล๊อตพิเศษสำหรับเทศกาลประจำปี, การให้ลูกค้า Customized สินค้าได้ตามต้องการ หรือเป็นการผลิตเพื่อทดลองตลาดใหม่ๆ ซึ่งแต่เดิมจำเป็นต้องสั่งฉลากในปริมาณที่สูงเพื่อให้ได้ตามจำนวนขั้นต่ำในการสั่งของโรงพิมพ์ซึ่งเยอะเกินความต้องการ ถ้าหากมีเครื่องพิมพ์ฉลากพิมพ์เองกิจการจะสามารถ ผลิตฉลากสำหรับสินค้าล๊อตพิเศษเพียงปริมาณน้อยๆ หรือสามารถออกแบบฉ,กเฉพาะสำหรับลูกค้านั้นๆได้ ทำให้มีความแตกต่างและสร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์ได้

 

10. โอกาสในการรับงานพิมพ์เพิ่ม สร้างรายได้ให้กับกิจการ

        โอกาสในการเป็นโรงพิมพ์ของตัวเอง ซึ่งนอกจากจะสามารถลดต้นทุนค่าฉลากแล้วยังสามารถเปิดรับพิมพ์งานฉลากจากที่อื่นได้ด้วย ด้วยความละเอียดระดับสูงจึงทำให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ได้นั้นเทียบเท่ากับคุณภาพจากโรงพิมพ์ฉลาก ซึ่งจากที่กิจการได้เห็นต้นทุนในการพิมพ์และราคาที่ตลาดรับได้ การเปิดรับพิมพ์ฉลากจึงอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาษที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกิจการได้

 

Brought to you by:

In association with:

 Follow us
Sales & Service office : 30/74 Sinsakorn Printing City & Industrial Estate T. Kokkam  A. Mueng , Samutsakorn  74000  Thailand Phone  :  +6634-452-118-9  Fax  :  +6634-452-115  E-mail  :   sales@tgg.co.th  Website  :  www.tgg.co.th  Facebook  :   www.facebook.com/tgg.co.th  GPS  :  N13.55244 ̊ / E100.33942 ̊