OMET : Label Press

OMET Label Press : iFLEX

 

OMET Label Press : iFLEX                                                                                                                                                                    เครื่องพิมพ์เลเบิ้ลรุ่น iFLEX ที่เน้นในความง่ายต่อการใช้งานและติดตั้งสะดวก นอกจากนั้นเครื่องนี้ยังสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีแอีกนึงคุณสมบัติของเครื่องนี้คือการที่ Servo สามารถปรับได้ทั้งก่อนและระหว่างการติงตั้งอุปกรณ์ทำให้สามารถ  อ่านต่อ>>

 

OMET Label Press : xFLEXx2

OMET : xFLEXx2                                                                                                                                                                                เครื่องพิมพ์ Label จาก Omet รุ่น xFLEX x2 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาการติดตั้งให้น้อยลงและลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการพิมพ์ให้น้อยที่สุด เครื่องรุ่นนี้ยังออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานเหมาะสำหรับผู้มองหาเครื่องจักรที่สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่าง อ่านต่อ >>

OMET Label Press : xFLEXx4

OMET : xFLEXx4                                                                                                                                                                                เครื่องพิมพ์ Label จาก Omet รุ่น xFLEX x4 นี้ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดเครื่องแห่งการประหยัดพลังงานด้วยการผสมผสานระหว่าง Chilled Impression roll print head ที่ OMET ออกแบบมาเฉพาะกับอุปกรณ์อิเลกทรอนิคระดับสุดยอดจาก OMET ซึ่งมี เทคโนโลยีชื่อดังอย่าง อ่านต่อ >>

 

OMEX Label Press : xFLEX x5


เครื่องพิมพ์ Label น้องคนสุดท้องอย่าง xFLEX x5 จาก OMET รุ่นนี้ถูกขนานนามว่าเป็นรุ่นที่มีศักยภาพเทียบเท่ารุ่นพี่อย่างรุ่น xFLEX x4 แต่ที่พิเศษขึ้นมาจะเป็นในส่วนของ Servo Motors ที่จะยื่นออกมาในส่วนของ Die-Cutting อ่านต่อ>>