บริการตรวจเช็คและจองที่พัก

       บริการตรวจเช็คและจองที่พัก

Touring Tent : 2-3 guests + Free Breakfast (3rd guest charge 500THB) 

Softail Tent : 2 guests + Free Breakfast 

 

 

 

 

 

การเดินทาง

สำรองห้องพักติดต่อ

Sales & Service office :
Phone : 094-562-7713, 081-820-8006 | Line : @KondeeCino
E-mail : kondeecino@tgg.co.th
Facebook : www.facebook.com/KondeeCino