Print Tips : ทุกเรื่องงานพิมพ์

Print Tips#10 – วิธีการตรวจวัดหาค่าแรงตึงผิว
MEASURING THE SURFACE ENERGY

ระบบมาตรฐาน DIN 53364 และ ASTM D2578-67 ทดสอบโดยใช้เคมีเหลวในการทดสอบหาค่าไดน ซึ่งอาจใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแปรงหรือปากกาวิธีการตรวจเช็คด้วยสายตา… อ่านต่อ (Read More)


 

 Print Tips#9 – ขั้นตอนของการพิมพ์ : Pre-press คืออะไร

Prepress คือ ขั้นตอนขบวนการเตรียมงานก่อนเข้าสู่ขบวนการพิมพ์ ได้แก่ การตรวจไฟล์งาน การแยกสี การเรียงหน้า การทำเพลทแม่พิมพ์ การปรู๊ฟด้วยแท่นพิมพ์ เป็นต้น โดยมีหลักการคร่าวๆดังนี้… อ่านต่อ (Read More)


 Print Tips#8 – บทบาทของ Servo Motor กับอุตสาหกรรมการพิมพ์

เทคโนโลยี Servo ทุกวันนี้มีประสิทธิภาพที่พัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทบาทในอุตสาหกรรมการพิมพ์ฉลากที่ทุกวันนี้ Servo นั้นมีความแม่นยำ , ความเร็ว และ ประสิทธิภาพของ Servo Motor นั้นปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาก  Read More


 Print Tips#7 – การพิมพ์ระบบกราเวียร์ (Gravure)

 เป็นกรรมวิธีการพิมพ์แบบแม่พิมพ์ร่องลึก intaglio ซึ่งส่วนที่เป็นภาพ หรือลายเส้นที่พิมพ์ จะถูกกัดเจาะ เป็นหลุมเล็กๆจำนวนนับล้านหลุมเรียกว่า เซลล์ ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บหมึกสำหรับที่จะพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆ ส่วนบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ จะเป็นผิวเรียบ หลุมหมึกแต่ละหลุมแยกออกจากกันโดยผนัง  Read More


 Print Tips#6 – งานพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)

 เป็นระบบงานพิมพ์ที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยิงฟิล์ม ออกเพลท (แม่พิมพ์) เช่นเดียวกับระบบออฟเซ็ท เพียงนำไฟล์งานที่ออกแบบไว้มาจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จากนั้น ส่งไฟล์เข้าสู่เครื่องพิมพ์  Read More


 Print Tips#5 – ข้อดีและข้อเสียของระบบเฟล็กโซกราฟี 

ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบเฟล็กโซกราฟี ดังนี การพิมพ์ระบบเฟล็กโซสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายประเภทเนื่องจากพิมพ์ลงวัสดุพิมพ์ได้หลากหลาย Read More


 PrintTips#4 – การพิมพ์ระบบเฟล็กโซ (Flexographic) 

 การพิมพ์ระบบเฟล็กโซ หรือการพิมพ์แบบนูน ที่เรียกการพิมพ์แบบนูนเนื่องจากแม่พิมพ์ของการพิมพ์โดยระบบเฟล็กโซจะทำมาจากยางที่มีการนูนของภาพในแม่พิมพ์ยางเพื่อทำการพิมพ์งาน Read More


 PrintTips#3 – ข้อดีและข้อควรระวังของการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต (Offset)

 เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆผลงานของการพิมพ์ออฟเซตนั้นจะได้งานพิมพ์ที่มีสีพื้นทึบบริเวณภาพที่กว้างใหญ่และสีที่ออกมานั้นจะเรียบและมีคุณภาพ Read More


 PrintTips#2 – หลักการพิมพ์ Offset หรือที่เรียกกันว่า การพิมพ์พื้นราบ (Planographic Printing) 

 หลักการพิมพ์ Offset หรือที่เรียกกันว่า การพิมพ์พื้นราบ ที่เรียกแบบนี้เพราะว่าแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ Offset นั้นจะมีความเรียบเท่ากันแต่จะใช้หลักการในการไม่รวมตัวของน้ำกับน้ำหมึก Read More


 PrintTips#1 – เทคนิคเพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับโทนสีเครื่องพิมพ์กราเวียร์ Gravure

การปรับโทนสีเครื่องกราเวียร์นั้น มีองค์ประกอบเยอะมากโดยองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแต่กระทบต่อระยะเวลาในการปรับโทนสีเครื่องกราเวียร์ >> Read More