Print Tips : ทุกเรื่องงานพิมพ์

Print Tips#13 รหัส Error E-3 บนจอ HMI ของ Vetaphone มีหมายความว่าอะไรเรามาดูกัน

เมื่อ Error E-3 ปรากฏขึ้น มีสาเหตุดังต่อไปนี้ ⁉️ ErrorE-3 นั้นหมายความว่าไม่มีสัญญาณป้อนกลับ (Feedback) >> อ่านต่อ (Read More)


Print Tips#12 ความแตกต่างระหว่าง Strobe light แบบซีนอน และ Strobe light แบบ LED ในปัจจุบัน

ตลอดเวลา 40 กว่าปี Strobe light แบบซีนอน นั้นได้ถูกนำมาใช้เพื่ อการตรวจสอบและควบคุมการผลิตของชิ้นงานพิมพ์ โดยหลักการทำงานของ Strobe light แบบซีนอน คือการส่งพลังงานจากตัว Capacity เข้าไปในหลอดไฟ Flash ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังงานจำนวนนึงถูกแปลงสภาพ อ่านต่อ (Read More)


Print Tips#11 เคยสงสัยไหม ทำไมอายุการใช้งานของ Rotary Die มีอายุการใช้งานสั้นลง ?

ปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกที่ช่างพิมพ์เคยประสบพบเจอ แต่รู้ไหมอะไรคือปัจจัยหลักของการทำให้อายุการใช้งานนั้นสั้นลง ซึ้งปัญหานั้นสามารถเกิดได้จากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมทั้วไป หรือ เหตุผลด้านเทคนิค แต่ปัจจัยไหนกันที่เราสามารถควบคุมมันได้ อ่านต่อ (Read More)


Print Tips#10 – วิธีการตรวจวัดหาค่าแรงตึงผิว
MEASURING THE SURFACE ENERGY

ระบบมาตรฐาน DIN 53364 และ ASTM D2578-67 ทดสอบโดยใช้เคมีเหลวในการทดสอบหาค่าไดน ซึ่งอาจใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแปรงหรือปากกาวิธีการตรวจเช็คด้วยสายตา… อ่านต่อ (Read More)


 

 Print Tips#9 – ขั้นตอนของการพิมพ์ : Pre-press คืออะไร

Prepress คือ ขั้นตอนขบวนการเตรียมงานก่อนเข้าสู่ขบวนการพิมพ์ ได้แก่ การตรวจไฟล์งาน การแยกสี การเรียงหน้า การทำเพลทแม่พิมพ์ การปรู๊ฟด้วยแท่นพิมพ์ เป็นต้น โดยมีหลักการคร่าวๆดังนี้… อ่านต่อ (Read More)


 Print Tips#8 – บทบาทของ Servo Motor กับอุตสาหกรรมการพิมพ์

เทคโนโลยี Servo ทุกวันนี้มีประสิทธิภาพที่พัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทบาทในอุตสาหกรรมการพิมพ์ฉลากที่ทุกวันนี้ Servo นั้นมีความแม่นยำ , ความเร็ว และ ประสิทธิภาพของ Servo Motor นั้นปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาก  Read More


 Print Tips#7 – การพิมพ์ระบบกราเวียร์ (Gravure)

 เป็นกรรมวิธีการพิมพ์แบบแม่พิมพ์ร่องลึก intaglio ซึ่งส่วนที่เป็นภาพ หรือลายเส้นที่พิมพ์ จะถูกกัดเจาะ เป็นหลุมเล็กๆจำนวนนับล้านหลุมเรียกว่า เซลล์ ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บหมึกสำหรับที่จะพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆ ส่วนบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ จะเป็นผิวเรียบ หลุมหมึกแต่ละหลุมแยกออกจากกันโดยผนัง  Read More


 Print Tips#6 – งานพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)

 เป็นระบบงานพิมพ์ที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยิงฟิล์ม ออกเพลท (แม่พิมพ์) เช่นเดียวกับระบบออฟเซ็ท เพียงนำไฟล์งานที่ออกแบบไว้มาจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จากนั้น ส่งไฟล์เข้าสู่เครื่องพิมพ์  Read More


 Print Tips#5 – ข้อดีและข้อเสียของระบบเฟล็กโซกราฟี 

ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบเฟล็กโซกราฟี ดังนี การพิมพ์ระบบเฟล็กโซสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายประเภทเนื่องจากพิมพ์ลงวัสดุพิมพ์ได้หลากหลาย Read More


 PrintTips#4 – การพิมพ์ระบบเฟล็กโซ (Flexographic) 

 การพิมพ์ระบบเฟล็กโซ หรือการพิมพ์แบบนูน ที่เรียกการพิมพ์แบบนูนเนื่องจากแม่พิมพ์ของการพิมพ์โดยระบบเฟล็กโซจะทำมาจากยางที่มีการนูนของภาพในแม่พิมพ์ยางเพื่อทำการพิมพ์งาน Read More


 PrintTips#3 – ข้อดีและข้อควรระวังของการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต (Offset)

 เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆผลงานของการพิมพ์ออฟเซตนั้นจะได้งานพิมพ์ที่มีสีพื้นทึบบริเวณภาพที่กว้างใหญ่และสีที่ออกมานั้นจะเรียบและมีคุณภาพ Read More


 PrintTips#2 – หลักการพิมพ์ Offset หรือที่เรียกกันว่า การพิมพ์พื้นราบ (Planographic Printing) 

 หลักการพิมพ์ Offset หรือที่เรียกกันว่า การพิมพ์พื้นราบ ที่เรียกแบบนี้เพราะว่าแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ Offset นั้นจะมีความเรียบเท่ากันแต่จะใช้หลักการในการไม่รวมตัวของน้ำกับน้ำหมึก Read More


 PrintTips#1 – เทคนิคเพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับโทนสีเครื่องพิมพ์กราเวียร์ Gravure

การปรับโทนสีเครื่องกราเวียร์นั้น มีองค์ประกอบเยอะมากโดยองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแต่กระทบต่อระยะเวลาในการปรับโทนสีเครื่องกราเวียร์ >> Read More