ขั้นตอนของการพิมพ์ : Pre-press คืออะไร

Prepress คือ ขั้นตอนขบวนการเตรียมงานก่อนเข้าสู่ขบวนการพิมพ์ ได้แก่ การตรวจไฟล์งาน การแยกสี การเรียงหน้า การทำเพลทแม่พิมพ์ การปรู๊ฟด้วยแท่นพิมพ์ เป็นต้น โดยมีหลักการคร่าวๆดังนี้

  • การตรวจสอบไฟล์ข้อมูล (Preflight) และ การจัดวางหน้าสำหรับทำแม่พิมพ์ (Imposition)
    2 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการเตรียมงานพิมพ์เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดจากการพิมพ์ผิดแบบซึ่งเป็นที่มาของค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานโดยการใช้ Software ต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อตรวจสอบว่าภาพไฟล์อาร์ทเวิร์คที่ได้มานั้นมีครบตามแบบหรือไม่ เสร็จแล้วก็จะนำไฟล์อาร์ทเวิร์คที่ได้ไปจัดวางหน้าสำหรับทำแม่พิมพ์ต่อไป
  • การทำฟิล์มแยกสี (Process Film Making) ขั้นตอนนี้จะเป็นการแยกภาพในไฟล์งานให้ออกมาตามแม่สีของภาพทั้งหมด CMYK คือ C แทน Cyan, M แทน Magenta, Y แทน Yellow, K แทน Black โดยไฟล์งานจะถูกส่งขึ้นไปขึ้นภาพบนแผ่นฟิล์มไวแสงเพื่อให้ได้ชุดฟิล์มแยกสีในการนำไปเตรียมทำแม่พิมพ์ต่อไป
  • การทำแม่พิมพ์ (Plate Making) เมื่อเราได้ฟิล์มไวแสงแล้วจะนำไปทาบบนแม่พิมพ์เพื่อให้ส่วนที่มีสารไวต่อแสงแสงทำปฏิกิริยากับแสงจนเกิดเป็นภาพบนแม่พิมพ์หลังนำไปล้างนำยา ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันการทำแม่พิมพ์ให้ระบบพิมพ์ออฟเซทนั้นมีเครื่อง Platesetter เข้ามาเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำแม่พิมพ์ตรงนี้ไปได้
  • การทำปรู๊ฟแท่น/ปรู๊ฟแม่พิมพ์ (Plate Proofing) เป็นขั้นตอนที่ได้มาซึ่งตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีความละเอียดและเหมือนผลงานจริงเพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับผลงานที่ได้มาจากงานพิมพ์ในตอนหลัง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่ Sales & Service office :
30/74 sinsakorn Printing City & Industrial Estate
T. Kokkam A. Mueng , Samutsakorn 74000 Thailand
Phone : +6634-452-118-9
Fax : +6634-452-115
E-mail : sales@tgg.co.th
Website : www.tgg.co.th
Facebook : www.facebook.com/tgg.co.th