รหัส Error E-3 บนจอ HMI ของ Vetaphone มีหมายความว่าอะไรเรามาดูกัน

เมื่อ Error E-3 ปรากฏขึ้น มีสาเหตุดังต่อไปนี้ ⁉️

ErrorE-3 นั้นหมายความว่าไม่มีสัญญาณป้อนกลับ (Feedback)

ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างสัญญาณป้อนกลับ (HF-feedback) ไม่กลับไปที่ PWM-board เราต้องค้นหาสัญญาณ / พัลส์ว่าถูกบล็อกหรือขาดหายตรงจุดไหน

1. สาเหตุส่วนใหญ่ของ Error E-3 นั้นเป็นเพราะลูกถ้วยหรืออีเล็กโทรด สกปรก/มีความชื้น ด้วยสาเหตุนี้ครอบคลุมโดยประมาณถึง 80% ของ Error E-3 ที่เกิดขึ้น ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ลูกถ้วยและอีเล็กโทรดต้องสะอาดและแห้งตลอดเวลา

2. ในกรณีที่เป็นเซรามิกอีเล็กโทรด สิ่งสำคัญคือแท่งอีเล็กโทรดจะต้องสะอาดและแห้ง เมื่อไหร่ที่ทำความสะอาดแท่งอิเล็กโทรดเป็น จะต้องทำความสะอาดให้ครบทุกด้าน ไม่ใช่ทำเฉพาะด้านที่อยู่ตืดกับ Backing Roller เพราะการรั่วของประจุไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง 4 ด้าน

3. ในกรณีที่แท่งเซรามิกอีเล็กโทรดชำรุด ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด Error E-3 ได้เช่นกัน หากเราไม่ทราบว่าแท่งอีเล็กโทรดไหนชำรุด ให้ลองปลดสายของอีเล็กโทรดออกทีละเส้นแล้วกดสตาร์ท ถ้าปลดสายของแท่งอีเล็กโทรดตัวไหนแล้วสตาร์ทและ Error E3 ขึ้น แสดงว่าอีเล็กโทรดตัวนั้นชำรุด ให้เปลี่ยนแท่งอีเล็กโทรดใหม่

4. หากมีการเปลี่ยนอีเล็กโทรดใหม่ สิ่งสำคัญมากคือต้องระวังอย่าให้สายของอีเล็กโทรดไปสำผัสกับโครงของเครื่อง เนื่องจากอาจเกิดการสปาร์คที่หรือ (Flash over)ได้ และเป็นไปได้ว่าจะเกิด Error E3

5. ตรวจสอบว่าต่อสายดินถูกต้องหรือไม่ จะต้องมีสายดินเชื่อมต่อระหว่าง Generator ไปยังหม้อแปลง และจากหม้อแปลงไปยังโครงเครื่อง

6. ตรวจสอบว่าสายแรงสูง (HP Cable) จะต้องไม่สัมผัสกับเหล็กหรือโครงเครื่อง แต่จะเชื่อมต่อที่หม้อแปลงหรืออิเล็กโทรดเท่านั้น

7. หากสัญญาณ HF-feedback จากหม้อแปลง (HP Transformer) ไปยังบอร์ด CP-PWM ผิดเฟส เครื่องก็จะแสดง Error E-3 ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ให้ลองสลับสายสีขาวและสีเขียวเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลของหม้อแปลง (HP transformer) หากสลับแล้ว Error E3 ยังขึ้นอยู่ เป็นไปได้ว่าหม้อแปลง (HP Cable) ชำรุด

8. ในกรณีที่ระยะอิเล็กโทรดใหญ่เกินไปความกว้างของสัญญาณ HF-feedback อาจเป็นได้ต่ำเกินไปที่จะรักษาสภาพการทำงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับ Backing Roller ว่ามีระยะประมาณ 1.5 – 2 mm. หากไม่ได้ก็จำเป็นต้องตั้งระยะของอีเล็กโทรดใหม่

9. หม้อแปลงไฟฟ้า HP อาจชำรุด ให้ตรวจสอบค่าความต้านทาน โดยใช้โอห์มมิเตอร์ หากความต้านทานระหว่างจุดเชื่อมต่อของคอยล์ Feedback (สายสีเขียวและสีขาว) ค่าความต้านทานจะต้องได้ 200 โอห์ม และตรวจสอบรอยไหม้ที่มองเห็นได้ที่หม้อแปลง (HP Cable)

10. Power module อาจชำรุดและจะต้องเปลี่ยน

11. ในกรณีของ Treat station ที่เป็นแบบคาสเซ็ตถอดง่าย ให้ตรวจสอบว่าเมื่อใส่คาสเซ็ตเข้าไปใน Treat station แล้ว ดูว่าจุดเชื่อมต่อของคาสเซ็ตกับ Treat station อยู่ในสภาพดีหรือไม่ และดูว่าฉนวนที่ยึดอยู่กับหน้าสัมผัสสะอาดและแห้ง และไม่มีรอยไหม้

Engineering Department of Techno Global Graphics

 

Brought to you by:

In association with:

 Follow us
Sales & Service office : 30/74 Sinsakorn Printing City & Industrial Estate T. Kokkam  A. Mueng , Samutsakorn  74000  Thailand Phone  :  +6634-452-118-9  Fax  :  +6634-452-115  E-mail  :   sales@tgg.co.th  Website  :  www.tgg.co.th  Facebook  :   www.facebook.com/tgg.co.th  GPS  :  N13.55244 ̊ / E100.33942 ̊